Νηπειαγωγείο

Πρόγραμματα σπουδών για παιδιά νηπειαγωγείου.

Η Ακαδημία Ρομποτικής σχεδίασε και ανέπτυξε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στους πιο μικρούς της φίλους, τα παιδιά ηλικίας 4 έως 5 ετών.

Στόχος είναι οι μαθητές προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν τεχνολογικό αλφαβητισμό αλλά και δεξιότητες, που καλούνται δεξιότητες του 21ου αιώνα». Οι μαθητές με παιγνιώδη τρόπο θα γνωρίσουν στοιχεία της Επιστήμης των Υπολογιστών σε δράσεις προγραμματισμού οικείων παιχνιδιών, όπως τα τουβλάκια Lego στο Coding Express, θα αναπτύξουν δεξιότητες όπως αυτές της συνεργασίας, της υπολογιστικής σκέψης, της επίλυσης προβλήματος, της δημιουργικότητας και της επικοινωνίας, δεξιότητες που αποτελούν στόχο της εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Συνάμα, θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες, αφού το πρόγραμμα πλαισιώνεται με δραστηριότητες αφήγησης και δημιουργίας ιστοριών (storytelling) .