Για παιδιά Α’ έως και Γ’ Δημοτικού (Juniors)

Για παιδιά από Γ’ Δημοτικού έως και Α’ Λυκείου (Robots)

Από Β΄Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου (PROFESSIONAL)