Τι είναι η ρομποτική;

 

 

Ένα ρομπότ είναι μια μηχανική συσκευή που μπορεί να προγραμματιστεί έτσι ώστε να εκτελεί εντολές.

Κάθε ρομπότ έχει έναν επεξεργαστή, αισθητήρες για να αντιλαβνάνεται το περιβάλλον, και μηχανικά μέρη για να μπορεί να κινηθεί.  Μπορεί να μιλήσει, να κάνει διάφορους ήχους, να ανάβει λαμπάκια ανάλογα με τις εντολές που θα δεχθεί.

Γενικά τα ρομπότ σχεδιάζονται έτσι ώστε να εκτελούν προγραμματοσμένες εντολές.

 

Για ποιο λόγο πρέπει η ρομποτική να διδάσκεται;

Έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται πολύ καλά σε θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό ενός ρομπότ.

Παρακάτωα ανφέρουμε μόνο πέντε από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους είναι καλό τα παιδιά να διδάσκονται ρομποτική:

There is considerable anecdotal evidence that students respond well in subjects involving programming of robots.

1. Το βρίσκουν διασκεδαστικό

Γενικά τα παιδιά είναι ίσως τα δημιουργικότερα πλάσματα πάνω στη γη. Τους αρέσει να δημιουργούν, έχουν φαντασία και νιώθουν ικανοποίηση με το κάθε τι που δημιουργούν. Η ρομποτική αναπτύσσει όλα τα παραπάνω, αφήνει τα παιδιά να δημιουργήσουν και να θέσουν σε κίνηση αυτό που δημιούργησαν.

Επίσης ενισύχει τον υγυεί ανταγωνισμό αφού στο τέλος τα παιδιά μπορούν αν δουν τις κατασκευές των άλλων παιδιών και να συγκρίνοπυν τις επιδόσεις των ρομπότ που δημιούργησαν πάνω σε μια πίστα.

 

2. Είναι αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας του προγραμματισμού

Όσο ενδιαφέρον ακούγετε από τα παιδιά ο όρος προγραμματισμός τόσο στην πραγματικότητα συναντάμε εμπόδια στη διδασκαλία του στα παιδιά γιατί είναι μια πολύ αφηρημένη έννοια. Αυτή η αφηρημένη έννοια με την ρομποτική πέρνει υπόσταση. Τα παιδιά μπορούν να εφαρμόσουν τις προγραμματιστικές τους γνώσεις και να τις δούν στην πράξη. Μπορούν μέσω της ρομποτικής να αντιληφθούν την ανάγκη για ακριβής εντολές.

Η ρομποτική βοηθάει στην διδασκαλία της φυσικής, των τεχνολογιών, της μηχανικής και των μαθηματικών. Προγραμματίζοντας ένα ρομπότ οι μαθητές μαθαίνουν για το πως όλες αυτές οι επιστήμες συμπληρώνουν η μία την άλλη

 

3. Τα παιδιά εφοδιάζονται με χρήσιμες δεξιότητες

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο προγραμματισμός συσκευών θα αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες σε ζήτηση δεξιότητες στο μέλλον.

Η ρομποτική αποτελεί ίσως την ιδανικότερη αρχή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για το μέλλον των παιδιών.

 

4. Η ρομποτική είναι κατάλληλη για παιδιά διαφόρων δυνατοτήτων

Έχει αποδειχθεί ότι η ρομποτική είναι κατάλληλη για όλα τα παιδιά ακόμη και για αυτά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Τα παιδιά αυτά ανταποκρίνονται θετικά στις ήρεμες και ξεκάθαρες εντολές που εκτελεί ένα ρομπότ.

 

5. Λύνει το “μυστήριο της τεχνολογίας”

Η ιστορίες με τα ρομπότ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα παιδιά. Με την ρομποτική λύνεται το μυστήριο για το πως δημιουργείτε και για το  πως αυτό τίθεται σε λειτουργία.

Επίσης δίνεται μια απάντηση στο συχνό ερώτημα “Και που θα μου χρησιμεύσει αυτό;”, αφού μέσω της ρομποτικής εφαρμόζονται κανόνες της φυσικής μέσω των μαθηματικών και παίρνουν υπόσταση σε πραγματικό χρόνο.